06 - 183 953 18 mail@vangestel-partners.nl

Talent Ontwikkeling | Personal Mastery

Werken vanuit kracht   

Al sinds 2011 coachen wij medewerkers van diverse organisaties uit sectoren als Technologie, Bouw & Infra en Finance bij het ontwikkelen van hun talenten.  Het doel van het Personal Mastery traject is het in kaart brengen van de persoonlijke kwaliteiten (kracht / talen / kwaliteit) die een belangrijke input vormen voor het  het leren en versterken van vaardigheden die nodig zijn om tot persoonlijk meesterschap te komen.

Bij het ontwikkelen van talenten is de eerste stap vanzelfsprekend talent Herkenning. Dit vindt plaats door een intake gesprek gevolgd door een  talent assessment. De resultaten van dit assessment worden nabesproken en vormen de basis voor het op te stellen Talent Paspoort en het Talent Ontwikkel Plan. Het assessment brengt talenten in kaart. Het assessment geeft heldere informatie over gebieden in o.a. de persoonlijkheid (gebaseerd op de zogenaamde Big 5),  afgezet tegen de voor de medewerker meest relevante normgroep.

Talent ontwikkeling en Personal Mastery Coaching heeft tot doel het inzicht in talenten en kwaliteiten bij medewerkers op een hoger niveau te brengen. Medewerkers krijgen inzicht in zijn/haar sterke punten, valkuilen en ontwikkelingsmogelijkheden. Zij ontdekken tevens patronen en overtuigingen die hen helpen of belemmeren, en leren hun werk optimaal aan te laten sluiten bij hun talenten. Werken vanuit de eigen comfort zone en het gebruiken van hefbomen om die comfort zone stap voor stap uit te breiden heeft een belangrijke plaats in onze coaching. Onze coachees zijn hierdoor in staat om hun persoonlijke uitstraling te vergroten, alsook hun zelfvertrouwen en de eigenwaarde te versterken.

Voor de werkgever betekent investeren in talent ontwikkeling een optimalisatie van bezetting in output en kosten.

Voorbeelden waarin Personal Mastery Coaching ingezet wordt zijn bijvoorbeeld Hi-Potential ontwikkeling; versterken van de persoonlijke effectiviteit (communicatie, samenwerking); leiderschap en leidinggeven, disfunctioneren (verbeterplan op gedragsmatige aspecten); versterken communicatie vaardigheden

Onze Talent Coaches:

Jan-Michel van Gestel
Nicolette Klaassens
Maarten van Arkel