06 - 183 953 18 mail@vangestel-partners.nl

Talent Ontwikkeling | Personal Mastery

High Performance Coaching

for Corporate Athletes   

Al sinds 2011 coachen wij medewerkers van diverse organisaties uit sectoren als Technologie, Bouw & Infra en Finance bij het ontwikkelen van hun top talenten.  

Het doel van het Personal Mastery traject is het in kaart brengen van de persoonlijke kwaliteiten (kracht / talen / kwaliteit) die een belangrijke input vormen voor het  het leren en versterken van vaardigheden die nodig zijn om tot persoonlijk meesterschap en high performance te komen. En, om op een duurzame manier high performance te kunnen blijven leveren.

Bij het ontwikkelen van talenten is de eerste stap vanzelfsprekend Talent Herkenning. Dit vindt plaats door een intake gesprek gevolgd door een  talent assessment. De resultaten van dit assessment worden nabesproken en vormen de basis voor het op te stellen Talent Paspoort en het Talent Ontwikkel Plan. Het assessment brengt talenten in kaart en geeft heldere informatie over gebieden in o.a. de persoonlijkheid (gebaseerd op de zogenaamde Big 5),  afgezet tegen de voor de medewerker meest relevante normgroep.

Talent Ontwikkeling en Personal Mastery Coaching heeft tot doel het inzicht in talenten en kwaliteiten bij getalenteerde medewerkers en High Potentials op een hoger niveau te brengen. Medewerkers krijgen inzicht in zijn/haar sleutel talenten en ontwikkelingsmogelijkheden. Zij ontdekken tevens patronen en overtuigingen die hen helpen of belemmeren, en leren hun werk optimaal aan te laten sluiten bij hun talenten. Werken vanuit de eigen comfort zone en het gebruiken van hefbomen om die comfort zone stap voor stap uit te breiden heeft een belangrijke plaats in onze coaching. Onze coachees zijn hierdoor in staat om hun persoonlijke uitstraling te vergroten, alsook hun zelfvertrouwen en de eigenwaarde te versterken. In dit proces gebruiken we voorbeelden en best practices uit topsport en high performance organisaties.

Voor de werkgever betekent investeren in talent ontwikkeling een optimalisatie van bezetting in output en kosten en het behoud van talent. Minder ongewenste uitstroom, minder verzuim en high performing medewerkers.

Onze Talent Coaches:

Jan-Michel van Gestel
Nicolette Klaassens
Maarten van Arkel

 

Skip to content