06 - 183 953 18 mail@vangestel-partners.nl

Stress en Burn-out coaching

 

 

 

De Stulp, Baarn


Chronische stress omkeren, dat is wat we doen

 

Van Gestel & Partners | Powerful People werkt volgens de wetenschappelijk onderbouwde CSR-methode. CSR staat voor Chronic Stress Reversal. Het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress. 

De CSR-Methode pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent dat we coachen op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. 

Wij werken uitsluitend in opdracht van bedrijven en organisaties en voor zelfstandig ondernemers. Wil je als medewerker door ons begeleid worden bij het herstel van je chronische stress klachten? Neem dan contact op met je leidinggevende, HR manager of Arbodienst. in vrijwel alle gevallen zijn werkgevers bereid de kosten voor burn-out coaching geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

Natuurlijk mag je ook eerst met ons contact opnemen. Wij stemmen dan, na jouw uitdrukkelijke goedkeuring, met je werkgever af. Onze dienstverlening wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering.   

Roofbouw 

De klachten die horen bij overspanning en burnout ontstaan niet van de ene dag op de andere. Het is het resultaat van een langdurig en progressief proces van mentale en fysieke uitputting. Tijdens dit roofbouwproces krijg je steeds meer lichamelijke en psychische klachten. Zie ook het filmpje “Hoe ontstaat burn-out” dat in de kolom hiernaast staat.

Chronisch onvoldoende herstel 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische overbelasting, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen die bedoeld zijn om je in stressvolle situaties te helpen extra prestaties te leveren. 

Het fysiologisch evenwicht raakt meestal verstoord door een combinatie van factoren: door de situatie op het werk (zoals gebrek aan waardering en hoge werkdruk), factoren in de privésituatie, de psychische en fysieke conditie, leefwijze en zelfmanagement. 

Je raakt ontregeld door het steeds maar ‘aan’ staan 

Op zeker moment helpt enkel rust nemen niet meer: dat noemen we overspanning of burn-out. De chronische alarmtoestand heeft tot lichamelijke ontregelingen geleid. Je herstelt pas als de vicieuze cirkel van ontregeling wordt doorbroken en gekeerd. (Vandaar onze naam CSR: Chronische Stress Reversal.) 

Focus op de oorzaak, niet op de symptomen 

Het mentale en lichamelijke disfunctioneren leidt vaak weer tot verdere problemen, zowel op het werk als in de privésfeer. Doordat je een kort lontje hebt en weinig veerkracht, krijg je bijvoorbeeld sneller conflicten op je werk. Of je krijgt relatieproblemen, of oude trauma’s spelen weer op. Dit soort afgeleide problemen fungeren vaak als aanmeldingsklacht en – ten onrechte – als focus van de diagnostiek en behandeling. 

Psycho-biologische aanpak = effectief en prettig

Op grond van deze uitgangspunten werd de CSR-Methode ontwikkeld. In de coachpraktijk wordt deze benadering niet alleen door de cliënten hoog gewaardeerd (gemiddeld evaluatiecijfer: 8), hij is ook bewezen effectief. Cliënten voelen zich begrepen (‘het zit niet tussen m’n oren’), begrijpen waarom ze klachten kregen, stoppen het roofbouwproces en leren wat er nodig is voor duurzaam herstel. Ook het bevorderen en begeleiden van verantwoorde werkhervatting maakt deel uit van de aanpak. 

De Coaching

In de coaching werken we met oefeningen en huiswerkopdrachten die gericht zijn op bewuster omgaan met energie en balans tussen inspanning en herstel. Naast de face-to-face sessies (of met videobellen als dat vanwege de Covid-19 situatie nodig is/blijft), heb je ook online contact met je coach via een beveiligde e-module van CSR-Centrum. Door het opnieuw invullen van de CSR vragenlijst Stressklachten halverwege en bij afronding van het traject, onderbouwen we de resultaten van je stressklachten.

Coaches:

Jan van Gestel, CSR-Coach®

Erkende CSR Coaching

Informatie voor Bedrijfsartsen

De focus bij CSR-coaching  ligt in het begin niet op het oplossen van de problemen of op het herwinnen van de controle. Dit in tegenstelling tot de huidige Richtlijn Overspanning en Burn-out die dit wel beoogd en een overwegend cognitieve aanpak voorstaat.

Juist in de beginfase na uitval door burn-out is cognitieve therapie contraproductief, doordag de cognitieve vermogens sterk zijn afgenomen. Het hoofd kan het gewoon niet aan.

Effectiever is het om eerst het herstelvermogen te verbeteren en pas daarna de pijlen te richten op verbetering van het zelfmanagement.

 

Energie Check-Up

De Energie Check-Up (ECU) is een uitgebreide intake die bestaat uit twee gesprekken, een online vragenlijst en een Psycho-Fysiologische meting bij een biofeedback therapeut of een HRV Lifestyle analyse via CSR-Centrum.

De ECU is het startpunt ven elk traject en kan ook als preventie instrument worden ingezet. We krijgen met de ECU inzicht in de ernst van de stressklachten. 

De resultaten worden samengevat in een rapportage met en adviezen. 

 

Stress Reductie Traject

Als de Energie Check-UP een indicatie geeft van lichtere stress klachten, dan adviseren we meestal een stress reductie traject van circa 6 sessies.

In de meeste gevallen ervaar je bij dit advies chronische stress klachten, maar ben je nog wel aan het werk. Je werkt met je coach aan je energie management, je energie opbouw en de verbetering van je zelfmanagement. Dit om weer fit te worden en te blijven.

We nemen tussentijds en aan het einde van het traject de online vragenlijst af om de voortgang van je herstel te monitoren.

Burn-out Herstel Traject

Blijkt uit de Energie Check-UP dat er een indicatie is voor zwaardere stressklachten dan adviseren we een hersteltraject van circa 10 sessies.

Hierbij werk je met je coach in eerste instantie aan je lichamelijk en daarna psychisch herstel. Als je begint op te knappen ga je aan de slag met opbouw van vitaliteit, beter zelfmanagement en een plan van aanpak voor je re-integratie.

We nemen tussentijds en aan het einde van het traject de online vragenlijst opnieuw af om de voortgang van je herstel te monitoren.

Skip to content